Улсын төсвийн 300,0 сая төгрөгөөр бэлчээрийн зориулалттай гүн өрмийн худгийн тендер зарлаж Хөвсгөл  геологи ХХК шалгарч, гүйцэтгэлийн ажлыг хийсэн. Үүнд Их-Уул суманд 2, Рашаант суманд 3, Жаргалант суманд 3, Галт суманд 3, Төмөрбулаг суманд 2, Тосонцэнгэл суманд 2 худаг нийт 15 гүн өрмийн худаг гаргах аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэг гүйцэтгэгч компаниас хүлээн авч сумны комиссод хүлээлгэн өглөө. Орон нутгийн төсвийн 214,0 сая төгрөгөөр Тариалан суманд 2, Их-Уул суманд 1, Шинэ-Идэр суманд 3, Тосонцэнгэл суманд 4 цооног, Галт суманд 4 цооног, Жаргалант суманд 2, Алаг-эрдэнэ суманд 1, Арбулаг суманд 1 худаг нийт 17 худаг, ДЗМОУБ-аас 30,0 сая төгрөгөөр  Төмөрбулаг сумын Хүүхдийн цэцэрлэгт 1 худаг гаргаж аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан ажлын хэсэг хүлээж авах ажлыг зохион байгуулж байна. Нийт аймгийн  дүнгээр бэлчээрийн зориулалттай 32 худаг, унды усны зориулалттай 1 худаг  ашиглалтад орж 144,0 мянган га бэлчээрийн талбайг усжуулж, хоногт 102,4 мянган толгой малыг услах боломж бүрдээд байна.