Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас уриалсан “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аяны хүрээнд Хөвсгөл аймгийн “ЭРЧИМ ХҮЧ” ХХК-НЫ хамт олон үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн 1 тн тэжээлийг аймгийн МАЛ ХАМГААЛАХ САН-д хүлээлгэн өглөө. Аяныг маань ЗҮТГЭЛ, ИТГЭЛ, СЭТГЭЛ гарган дэмжин оролцсон “ЭРЧИМ ХҮЧ” ХХК-НЫ хамт олонд талархал илэрхийлье.