Хөвсгөл аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Аймгийн Засаг даргын тамгын газраас уриалсан “УЛАМЖЛАЛТ АРГААР ГАР ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ” аяны хүрээнд Хөвсгөл аймгийн УЦУОШТөвийн хамт олон өөрсдийн хашааны өвсийг хадаж хатаан аймгийн мал хамгаалах санд хүлээлгэн өглөө. Аяныг маань ЗҮТГЭЛ, ИТГЭЛ, СЭТГЭЛ гарган дэмжин оролцсон УЦУОШТөвийн хамт олонд талархал илэрхийлье.