Улсын хэмжээнд шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлж гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлсэн, сар шинийн баярыг тэмдэглэхгүй байхаар гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулж Хөвсгөл аймгийн Засаг даргын 2020 оны 02 дурааг сарын 20-ны өдрийн А/113 захирамжаар аймаг, сумын төвөөс гарах, орох орон нутгийн авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг 2020 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 08:00 цагаас 2020 оны 02 дугаар сарын 27-ны 08:00 цаг хүртэл хугацаанд хязгаарлалаа.