Манай байгууллага нь аймгийн “Хүүхэд хамгаалал – Өрхийн хөгжлийг дэмжих” нэрлэсэн жилтэй уялдуулан өрх гэр бүлийг дэмжих, хүүхдүүдийн дунд танин мэдэхүйн өдөрлөг, аялалыг зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж байна. Төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлөөс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг “ОУ-ын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулж ажилтан албан хаагчдын хүүхдүүдийг хүлээн авч гарын бэлэг гардууллаа.