Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр 2019 оныг “Хүүхэд хамгаалал – Өрхийн хөгжлийг дэмжих жил“ болгон зарласантай холбогдуулан манай байгуулага 2019 оныг “Хэрэглэгчийн боловсролыг дээшлүүлж – Орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих жил” болгон зарлаж энэ хүрээнд өрхийн тариалан эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор Мөрөн сумын багуудын хашаандаа төмс, хүнсний ногоо, хүлэмж барин төрөл бүрийн нарийн ногоо тариалж өрхийн хүнсний хэрэгцээгээ хангаж байгаа 20 гаруй иргэдэд 4 төрлийн хүнсний ногооны үр олгож төмс, хүнсний ногоо болон хүлэмжинд ногоо тарих, жимсний мод бут суулгах арчлах чиглэлээр санал солилцож ярилцлага хийлээ.