“ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ХӨГЖЛИЙН ТҮҮЧЭЭ” зөвлөгөөн 2019 оны 03-р сарын 26-27-ний өдрүүдэд Аймгийн ЗДТГ –ын Соёмбо танхимд зохион байгуулагдлаа.. Зөвлөгөөнд сумдын Засаг даргын орлогчид, ХАА-н тасгийн мэргэжилтнүүд болон мах, сүү, хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн салбарын, ААН, төсөл хөтөлбөрийн төлөөлөл болох 150 хүн оролцлоо.
Зөвлөгөөнөөр Хөвсгөл аймгийн Хүнс, Хөдөө аж ахуйн салбарын 2018 оны ажлын үр дүн, 2019 оны зорилт , хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хэмжээнд хэрэгжиж буй бодлогын баримт бичиг хууль эрх зүйн талаар хэлэлцэж зөвлөгөөнд оролцогчдод төрийн ба төрийн бус байгууллагууд мэдээлэл хүргэлээ.
Уг зөвлөгөөнийг Аймгийн ЗДТГ, Аймгийн Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн газар, НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хамтран зохион байгууллаа.