МУЗГ-аас “Мах сүүний анхдугаар аян”-ы хүрээнд ХХААХҮЯ, Азийн хөгжлийн банк, “Хөдөө аж ахуйн хөдөөгийн хөгжил” төслийн дэмжлэгтэйгээр орон нутгийн сүүний нөөц ашиглалтыг сайжруулж, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх зорилгоор малчин өрх, хоршоонд тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл гардууллаа. Тус тоног төхөөрөмжийг Алаг-Эрдэнэ, Арбулаг, Улаан-Уул сумдын 22 малчин өрх, Улаан-Уул сумын “Дархад малын хишиг ундрах” хоршоо, Алаг-Эрдэнэ сумын ” Мэлхий хадны цуурай” хоршоодод олголоо.