Тус хэлэлцүүлэгт хөвсгөл аймгын ХХААГ,АЗТГ, Алаг-Эрдэнэ, Бүрэнтогтох, Их-Уул, Мөрөн, Тариалан, Тосонцэнгэл сумдын мэргэжилтэн ЖДҮ, хоршоо, хувийн хэвшил тариаланч малчдын төлөөлөл оролцож байна. Хэлэлцүүлэгээр:

  • Өнгөрсөн ба одоо “Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарт хэрэгжүүлсэн бодлого, үндэсний хөтөлбөрийн дүн шинжилгээ, өнөөгийн бодлого
  • Одоо ба ирээдүй Тогтвортой хөгжил ба ногоон санхүүжилт
  • Салбарын тогтвортой хөгжлийн бодлогын стратегийн төслийг боловсруулахад баримтлах зарчим, арга зүй
  • Орон нутагт нэмүү өртөгийн үйлдвэрлэл кластерээр хөгжүүлж байгаа сайн жишээнүүд
  • Төвийн бүсийн онцлог ба боломж
  • Тогтвортой хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл: Бэрхшээл, сорил ба шийдэл
  • Салбарын хүний нөөцийн өнөөгийн нөхцөл байдал, хэрэгцээ, шаардлага, жендерийн тэгш байдал, тогтвортой сууршлыг дэмжих арга замууд

Асуудлаар хэлэлцүүлэг илтгэлүүд тавигдлаа.