• 2020-02-16 А/07 БАЙГУУЛЛАГЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТОДОТГОЛ ХИЙХ ТУХАЙ. Энд дар
  • 2020-02-16 А/06 ӨНДӨРЖҮҮЛСЭН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ. Энд дар
  • 2020-02-16 А/05 БАЙГУУЛЛАГЫН ШУУРХАЙ ШТАБ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ. Энд дар