• МАЛ ҮРЖҮҮЛЭГ, ТЕХНОЛОГИЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ, ТӨЛБӨРИЙН ЖИШИГ ҮНЭ
  • УЛСЫН АВАРГА МАЛЧИН ӨРХ, УЛСЫН ХОШОЙ АВАРГА МАЛЧИН ӨРХ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
  • УЛСЫН АВАРГА СААЛЬЧИН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
  • УЛСЫН АВАРГА ФЕРМЕР ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ
  • ҮРЖЛИЙН МАЛД ХЯНАН МАГАДЛАГАА ХИЙХ, БАТАЛГААЖУУЛАХ, ҮҮЛДЭРЛЭГ БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ